Människan är en berättelse, men vad ska man göra med den - Frukost med Larsåke W Persson i Vårfrukyrkan

Samtal kring teman som rör andlighet, sökande och samhällsaktuella frågor, med inbjuden gäst och samtalsledare.

Program våren 2018

17 februari: I huvudet på Kalle
Musikpedagog Kalle Sjöholm delar med sig av tankar om tro, politik, självkänsla, identitet och om att fastna i sin egen formulering. Dessutom blir det en hel del musik!

7 april: När Sverige kristnades
Han har tidigare verkat som arkeolog, och är nybliven kyrkoherde i församlingen. Idag ger Magnus Hellström en kyrkohistorisk exposé till ditt morgonkaffe.

26 maj: Människan är en berättelse, men vad ska man göra med den?
Vem ska få del av våra personliga erfarenheter, vad bör vi tala tyst om, och när är det dags att berätta? Föreläsare: Larsåke W Persson, teolog, terapeut och författare

Vårfrukyrkan, Sarasalen (port 7)

En lördag i månaden, 10.00 till ca 11.30.

Ingen avgift. Frukost 30:–.

Kontaktperson

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30