Stororden – fördjupande söndagssamtal i Brännkyrka kyrka

Det finns ord vi ofta hör i gudstjänsten, men sällan använder i dagligt tal. Du inbjuds till reflektion och samtal om vad de orden står för idag, vad de betyder för oss.

Samtalen startar med inledande dialog mellan tjänstgörande präst och Anne Magnusson (leg. psykoterapeut och aktiv i församlingen) och hålls under tre söndagar i vår. Vi möts efter högmässan och kyrkkaffet, ca 12.30, längst fram i Brännkyrka kyrka.

Våren 2018

4 mars: Döden & det eviga livet

18 mars: Bön, att be

22 april: Frälsningen

Kontaktpersoner

Anne Magnusson

Volontär

E-post: annemagnusson50@gmail.com

Telefon: 073-976 86 44

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30