Fördjupande söndagssamtal i Brännkyrka kyrka

Nåd, synd, skuld, förlåtelse, försoning – ord vi ofta hör i gudstjänsten. Ord vi sällan använder i dagligt tal. Du inbjuds till reflektion och samtal om vad de orden står för idag, vad de betyder för oss.

Samtalen startar med inledande dialog mellan tjänstgörande präst och Anne Magnusson (leg. psykoterapeut och aktiv i församlingen) och hålls under tre söndagar i höst. Vi möts efter kyrkkaffet, kl. 13.00 längst fram i Brännkyrka kyrka.

24 september: Nåd
Anne Magnusson & Clara Lindberg

19 november: Synd, skuld, skam
Anne Magnusson & Clara Lindberg

26 november: Försoning
Anne Magnusson & Ann-Christine Janson

Kontaktpersoner

Anne Magnusson

Volontär

E-post: annemagnusson50@gmail.com

Telefon: 073-976 86 44

Clara Lindberg

Präst

E-post: clara.lindberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 03

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30