Stororden – fördjupande söndagssamtal i Brännkyrka kyrka

Det finns ord vi ofta hör i gudstjänsten, men sällan använder i dagligt tal. Du inbjuds till reflektion och samtal om vad de orden står för idag, vad de betyder för oss.

Samtalen startar med inledande dialog mellan tjänstgörande präst och Anne Magnusson (leg. psykoterapeut och aktiv i församlingen) och hålls under två söndagar i höst. Vi möts efter högmässan och kyrkkaffet (ca 12.30) längst fram i Brännkyrka kyrka.

16 september: Tro och tvivel – kan tro finnas utan tvivel?
(Vi tror på Gud Fader allsmäktig…)

11 november: Förlåtelse
(Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss)

31 mars 2019: Uppståndelsen

28 april 2019: Nattvarden

Kontaktpersoner

Anne Magnusson

Volontär

E-post: annemagnusson50@gmail.com

Telefon: 073-976 86 44

Ann-Christine Janson

Präst

E-post: ann-christine.janson@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 30