Julkonsert med Fruängskören, Brännkyrkakören och Brännkyrka Motettkör

Brännkyrka kyrkokör är en blandad kör, det vill säga en kör med både män och kvinnor. Vi söker sångare i alla stämmor, främst tenorer och basar. Kören ger egna konserter, medverkar i gudstjänster och framför större kyrkomusikaliska verk. I november gör vi Faurés Requiem med orkester. Precis som hos alla församlingens körer är det helt gratis att vara med i Brännkyrka kyrkokör.

För provsjungning kontakta Helena Holmlund.

Kören övar
i Brännkyrka församlingshem, torsdagar kl. 19.00–21.00, v. 35-50

Vårterminen 2019 startar v. 2, den 10 januari

Kontaktperson

Helena Holmlund

Organist

E-post: helena.holmlund@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 06