En vandring genom Matteusevangeliet

Vi utgår från Tom Wrights bok Matteusevangeliet för alla, och träffas i Gabrielsalen i Brännkyrka församlingshem (ingång på baksidan) 13.00-15.00 torsdagarna 5 september, 3 oktober, 31 oktober och 28 november under hösten 2019.

Anmälan
Antalet platser är begränsat, anmälan till Michael von Langenberg.

Kontaktperson

Michael von Langenberg

Diakon

E-post: michael.vonlangenberg@svenskakyrkan.se

Telefon: 08-447 11 16